Hvis TV-en skal henge på veggen, er det viktig at du vet hva veggen er laget av, slik at du bruker plugger som kan tåle den store belastningen.

Hvis TV-en skal henge på veggen, er det viktig at du vet hva veggen er laget av, slik at du bruker plugger som kan tåle den store belastningen.

Det er mange ting du må ta høyde for når du henger opp noe på veggen. Her er de mest vanlige problemene:

10 KLASSISKE OPPHENGINGSFEIL

Vegg/tak går i stykker Det kan skyldes: 1. Byggematerialet er for porøst. 2. Belastningen er ikke fordelt godt nok, eller det du henger opp er for tungt. 3. For kort avstand mellom plugger/skruer.
Problem: Pluggen trekkes ut av veggen/taket Det kan skyldes: 4. Det du henger opp er for tungt. 5. Pluggen er ikke stor nok til hullet, eller skruen er ikke stor nok til pluggen.6. Skruen er for kort. Dermed kan den ikke aktivere pluggens funksjon – enten at den trekker seg sammen, eller at den bakerste delen “krølles sammen”.7. Hullet er boret for stort. Da kan ikke pluggen fylle hullet, og hvis den ikke sitter helt tett, kan den lett trekkes ut.8. Hullet er boret for kort: Da er det ikke plass til at skruen kan komme gjennom pluggen. Det er viktig for at pluggen skal virke optimalt. 9. Det er borestøv mellom plugg og vegg. Det gir et dårlig grep.
Problem: Skruen trekkes ut av pluggen Det kan skyldes: 10. Diameteren på skruen er for liten. Dermed kan den ikke presse ut pluggen mot sidene i hullet og gi et fast grep. Det er viktig å velge en plugg som passer til materialet i veggen, og som kan tåle belastningen. Pluggen skal passe til hullets størrelse, og skruen til pluggen, slik at den fyller pluggen og er lang nok til å utløse funksjonen på den. Det skjer først når skruen er helt gjennom pluggen. Skruen skal være 5 mm lenger enn pluggen (pluss tykkelsen på det du skal henge opp).
Det har gått galt i denne porøse veggen, der det er falt av en masse puss.

Det har gått galt i denne porøse veggen, der det er falt av en masse puss.

Last ned hele artikkelen og få en stor guide til, hvordan du henger opp tunge ting trygt.