Fagmannen vil her vise hvordan du enklest kløyver treet ditt. Det er lurt å investere i en god solid øks med et hode som er litt kileformet. Har du har skåret ut veden din i kubber på 30 cm, er de forholdsvis lette å kløyve, og samtidig passer de i nesten alle ovner.

Når fagmannen skal kløyve ved, starter han med å undersøke stammen, om det har sittet noen grener eller andre uregelmessigheter. Det er lettere å kløyve stammen hvis steder med grener vender nedover, akkurat som det heller ikke er særlig lurt å slå midt i hvor grenen sitter.

Hvis stammen er for stor til å bli kløyvd i ett slag, starter fagmannen med å slå henholdsvis forrest, så bakerst og så på midten av stammen for å lage et spor bortover stammen.

Du må sørge for å få øksa helt opp over hodet og så bruke hele kroppen når du svinger den. På den måten oppnår du størst mulig kraft. Når stammen er flekket midt over, gjentas det samme med de to halvdelene og så videre, til du har såpass små vedkubber som det kan være i ovnen din.

I stedet for å kløve stammen midt over, kan du slå eller skalle, som det også blir kalt, små stykker av ute rundt langs stammen. På den måten mister stammen gradvis sine spenninger og blir forholdsvis lett å kløyve.

Skal du lage en vedstabel, er det viktig at den ikke ligger direkte på jorda og suger opp fuktighet. Legg veden på en pall eller lignende, så den kommer opp fra bakken. Vedstabelen må altså ikke ligge direkte oppetter en vegg.

Det må være ca. 20 cm luft, og stabler du i flere rader, skal det også være luft mellom radene.Har du felt og kløyvd treet ditt i vintermånedene, hvor det nesten ikke er saft i treet, skal det bare ligge og tørke sommeren over, så er det klart til neste fyringssesong.