Fagmannen gjør det på den måten at han tar den ønskede størrelse hullsag og borer et hull i en plate. Deretter skjærer han platen ut med en stikksag.

Platen monteres så over det eksisterende hullet og festes med et par skruer.

Fagmannen kan nå lett bore hullet større, da hullet i platen sørger for å holde boret på plass. Platen fjernes, og du har nå et hull som har den nye størrelsen.