Til det bruker du en varmepistol. Særlig velegnet er en varmepistol som for eksempel denne, som kan reguleres helt opp til 650 grader. Og den temperaturen er faktisk nødvendig hvis det sitter flere lag maling, som her.

Hold pistolen et par centimeter fra malingen, og skrap deretter av den myke malingen med en sparkel.Varm opp malingen til den begynner å boble, og skrap av med det samme. Hold ikke pistolen for lenge samme sted. Da risikerer du at treet får brennmerker, som kan være vanskelige å dekke til senere.

Det er også lettere å brenne av de tykke lagene med maling på kantene, enn å skrape eller slipe dem av. Når du først har fått taket på det, er det ingen sak å få av den gamle malingen, og det sparer deg for masse støvende og tidkrevende slipearbeid.