Vil du være maler, får du bruk for mye verktøy, mange materialer – og mange gode råd. Verktøy og materialer må du skaffe selv. De gode rådene får du her av maleren Anders.