Først må porten vaskes helt ren for smuss og løs maling. Her er det enklest å benytte en pensel, den kommer inn i alle krinkelkroker og sprekker.

Når porten er ren, tørkes den over med en svamp, slik at såperester fjernes. Til å slipe porten bruker maleren en liten handy trekantsliper. Start med å bruke et grovt sandpapir med korning 80. Det er viktig at alle de stedene som er angrepet av rust blir slipt helt ned til friskt jern.

Grunnmalingen består av en oljebasert utendørs maling. Når man maler utendørs, må temperaturen for øvrig være over 4 grader. Maler man i kaldere vær, vil ikke malingen binde ordentlig fast, i tillegg til at den har vanskelig for å tørke.

Porten har nå fått en grunnmaling, som skal tørke i ca. 12 timer. Deretter skal porten mellomslipes med sandpapir korning 100, før den får en sluttmaling som er ufortynnet.