Til å stople fargen på benyttes en sjablonpensel. For at den ikke skal bli for løs i enden, settes det på et stykke tape, noe som gjør penselen stivere. Før malingen dyppes på sjablonen, lages det noen prøvestoplinger på et stykke papir, slik at malingen fordeles likt.

Man må ikke forsøke å male fargen på. Den skal stoples for at kantene på sjablonen blir så skarpe som mulig. Når hjørnet er ferdig, flyttes sjablonen så mønsteret fortsetter. Her skal man være forsiktig så man ikke søler maling på den hvite tavlen.

Når sjablonen ligger korrekt, fortsettes arbeidet. Rundt bården vil vi lage en rett strek, eller en staffering, som maleren kaller det. Til det bruker man en smal pensel, som kalles en strekpensel, og en strektrekkingslinjal med en hulkile. Hulkilen sikrer nemlig mot at fargen gnis ut med linjalen.

Malingen som brukes er den samme som til bården, men den må tynnes slik at den består av halvparten maling og halvparten vann for å oppnå en tynn strek. Man bør alltid lage et par prøvestreker for å se om fargen har den rette konsistensen. Er malingen for tykk, kan man ikke lage en pen tynn strek.

Brukes det en ny pensel, kan det være nødvendig å klippe litt av hårene for å justere bredden. Man skal alltid starte utenfor emnet, da det gir det peneste resultat. Derfor settes det malertape i endene, så streken kan startes på tapen.

Når tapen er på, legges linjalen opp, og det strektrekkes. Legg merke til at maleren alltid kjører penselen i samme retning. Det må ikke legges press på penselen, den skal bare føres ned langs linjalen.

Når den ene siden er ferdig og tørr, settes det igjen tape der hvor streken på den andre siden skal starte. Er man nøye med arbeidet, treffer de to strekene nøyaktig hverandre. Det samme gjentar seg på stafferingen på den andre siden av bården.

Streken ned langs linjalen skal gjentas ca. 5 til 7 ganger for at malingen skal dekke helt og streken er skarp. Når den siste streken er trukket, fjernes malertapen, og bård og staffering er ferdig.