En ny malerull kan inneholde opp til en ½ liter maling, og for å få et pent resultat må rullen mettes godt med maling. Maleren starter ca. en rullebredde fra kanten, hvor det legges et tykt lag maling når den første lengden rulles.

Deretter fordeles malingen ut til sidene. Det er viktig at det ikke legges press på rullen. Det vil nemlig gi noen stygge kanter fra rullen. Samtidig går det hardt ut over hårene i rullen, slik at de mister sin evne til å samle opp maling.

Hvis man presser, kommer det heller ikke så mye maling på, og det går ut over dekkevnen. Endelig skal man sørge for at rullen hele tiden ligger tett inntil veggen. På den måten minsker man spruten fra rullen.Når det er malt ca. tre lengder, må det mer maling på rullen.

Vær ikke gjerrig med malingen, men sørg for at rullen inneholder mye maling.Igjen starter man i midten, hvorpå malingen fordeles ut til sidene. For å få rullestruktur på hele veggen, rulles det over kantene som tidligere er malt med pensel.

Når hele veggen er malt, skal det slettes. Det vil si at sporene som er der fra malerullen fjernes ved å rulle rullen løst nedover den nymalte veggen. Teknikken her bruker fagmannen til så vel tak som vegger.