Denne utsparingsputen består av et håndtak og en pute. Ved å forskyve de to delene, kan man bestemme bredden på kanten. Når man har funnet den ønskede avstand, kan puten fastlåses i denne posisjonen ved hjelp av malertape.

Malingen påføres deretter med en pensel, hvorpå utsparingsputen settes opp på veggen og skyves inn til dørkarmen. Så kjører maleren bare opp og ned med utsparingsputen, inntil det er en helt rett kant.

Puten må ikke presses inn, men skal legges løst til veggen for å lage et flott resultat. Alternativt kan man bruke en kantrulle, som består av en smal rull på 7 cm, hvor det er montert en plate med en rekke penselhår.

Rullen brukes som en alminnelig rull, men det kjøres bare opp og ned med rullen. Hårene på platen gjør at rullens kant blir helt rett, så det blir en skarp overgang.

Rullen kan også brukes med en avstandslinjal eller som her et vater, som rulles oppover. Det gir en flott effekt å lage en smal bård langs kanten av hele veggen. På den måten trer den store flaten ut av rommet.