Det er ikke vanskelig å sette opp tapet, særlig ikke de nyere “non woven”-tapetene, som settes opp som glassfiberstrie: Først lim på veggen, så opp med tapetet. Men når tapetet er mønstret, oppstår utfordringen. Her skal du kjenne den forskyvingen det kan være i mønsteret, og som betyr at mønsteret for eksempel gjentas for hver 53 cm. Dette har stor betydning for hvor mange ruller tapet du skal kjøpe – for det blir alltid en del svinn. I hjørner, som nesten aldri er helt rette, kan det være spesielt utfordrende å få mønsteret til å passe, så der får du bruk for eksperthjelp. Den får du her. God fornøyelse.