I den første kursleksjonen ble høyden og inndelingen av den første flisrekka fastlagt. Nå kommer oppsettingen. Fest lister med spiker under den første flisrekka dersom det er plass. Så kan du legge lim på veggen med en 6 mm tannsparkel i hele veggens bredde og tre til fire rekker i høyden forutsatt at du har skåret til alle flisene og arbeider i et rimelig tempo. Ellers må du bare legge lim på et mindre stykke om gangen fordi hele limflata skal være fylt med fliser innen en halv time. Flisene trykkes fast i limet. Press så hardt på flisa at de 6 mm høye limstripene fra tannsparkelen presses sammen til en ensartet 3 mm limmasse bak flisa. Overskytende flislim skrapes vekk før du legger på lim til de neste tre til fire rekkene med fliser i høyden.