Etter en tørketid på 1–3 døgn er tiden inne for å fuge mellom flisene. Fugene skal være rene og kan eventuelt fuktes lett med en svamp slik at fugemassen er lettere å fordele. Fugingen utføres med sementbasert mørtel som legges på med gummisparkel eller gummibrett. En flislegger fuger en vegg (4–6 m2) om gangen. Fugemassen påføres diagonalt med gummisparkelen og trykkes godt inn slik at fugemassen komprimeres i fugen – og fester seg til kantene på flisene og flislimet bak.