Mange fliser er glassert på den ene kanten slik at flisa kan brukes ved hjørner. Andre fliser har ingen slik glassert kant og må tilpasses spesielt. Noen flis-serier kan leveres med spesielle hjørne- og kantfliser, mens andre har bord eller mønster. Men uansett hvilken type fliser du velger, kan du lage fine hjørnesammenføyninger om du bare vet hvordan det skal gjøres. Fliser med uglasserte kanter kan føres vakkert rundt kanter ved å skjære dem i gjæring, for eksempel skjæres kanten i 45 grader. En liten vinkelsliper er enkel å håndtere når dette skal gjøres. Men det er selvsagt et spørsmål om smak og behag om du vil slipe kantene på flisa på skrå, eller bare la flisene møtes som de er. I sistnevnte tilfelle må du da velge hvor den synlige kanten på den ene flisa skal vende. Og du bør under alle omstendigheter bestemme deg for en metode slik at du lager kantsammenføyningene like i hele rommet du arbeider i.