Fuge er et lite ord med mange betydninger: Det er sprekken mellom to materialer. Når du fyller denne sprekken er du i gang med å fuge. Når du er ferdig med å fuge kalles tettingen en fuge, og for å gjøre det komplett forvirrende så kaller vi noen ganger materialet du fuger fugen med, for fuge! Og fugene i husene våre er alt annet enn tilfeldig fyll. Det kan ta år å mestre fugearbeidet – men de 22 tipsene du får her, vil hjelpe deg gjennom de fleste fugeoppgavene. Først en ordbok: En fuge: Sprekken mellom to elementer – både når den er tom, og når den er fylt opp. Vi oppfatter fort fugen som et irriterende onde, men utover å forbinde de to elementene gir fugen ofte en nødvendig fleksibilitet. Fugen er ofte en selvstendig bygningsdel, så å si. Å fuge: Arbeidet med å fylle fugen. Utføres med alt fra fugeskje og fugepistol til fugepinne og fugebrikker. Fugemasse: De mange vidt forskjellige gummiaktige produktene, som presses ut av fugepatroner og herder til elastiske overganger mellom to bygningsdeler. Fugemørtel: Masse av spesielt sand, sement og kalk, som typisk tetter fuger mellom tegl og mellom fliser. Fugebakstopp: Legges ofte i fugen før fugemassen, slik at fugemassen får riktig dybde og riktig tverrsnitt.