Fugen mot benkeplaten lages av en elastisk fugemasse. Ellers vil fugen sprekke, fordi benkeplaten av tre ikke er helt stabil.

Fugen mot benkeplaten lages av en elastisk fugemasse. Ellers vil fugen sprekke, fordi benkeplaten av tre ikke er helt stabil.

Problem:

Jeg har satt opp fliser over kjøkkenbenken, og skal i gang med å fuge. Jeg har hørt at fugen ned mot kjøkkenbenken ikke skal være en mørtelfuge. Stemmer det, og hva gjør jeg i så fall?

Løsning:

Det er riktig at den nederste fugen ikke bør lages av en mørtelfuge. Den er for hard, og beveger seg ikke i takt med treverket. Du skal i stedet bruke en elastisk fuge. Den tåler at benkeplaten beveger seg litt. Du kan kjøpe fugemassen i samme farge som flisfugen, så fargeforskjeller er ikke noe problem. Når du skal fuge, bør du bruke teip til å beskytte benkeplaten med – det er spesielt viktig hvis du bruker silikonfugemasse.