¾-steinen hugges så den får en lengde på 16,8 cm, noe som inkludert fuge gir en total lengde på 18 cm. Den halve steinen kaller mureren for en kopp. Koppen gir sammen med en fuge 12 cm.

Samtidig skal lengden av to kopper og en fuge være like lang som siden på en hel stein. Det mureren kaller løpersiden. Det minste steinformatet er petringen, som sammen med en fuge gir 6 cm.

Petringen er ikke særlig mye brukt, men kan være nødvendig for å få forbandet til å gå opp. Begrepet forband brukes om den måten steinformatene er satt sammen på. For å gi murverket best mulig styrke, må de loddrette fugene aldri legges over hverandre.

Derfor skal steinene forskyves i forhold til hverandre. I bærende murverk skal fugen minst være forskjøvet en kvart stein. Det mønsteret som de forskøvede steinene danner kalles forbandet. Det finnes hundrevis av forskjellige forband, akkurat som forskjellige landsdeler og distrikter kan ha sine egne forband.

Det absolutt enkleste forband for hobbymureren er halvsteinsforbandet. Her er materialforbruket minst, samtidig som det er lett å legge.

I halvsteinsforbandet forskyves den hele steinen med en halv stein i hvert skift, slik at steinene ligger rett over hverandre i annethvert skift. For å få forbandet til å gå opp, brukes halvstein i enden av murverket. Et annet mye brukt forband er munkeforbandet.

Her består forbandet av en fast rekkefølge av to hele stein etterfulgt av en halvstein. På den måten vil halvsteinene være ut for hverandre i annethvert skift. Forbandet er brukt helt tilbake i middelalderen, og er både solid og vakkert å se på.

Det er for øvrig sjelden kompleksiteten, men heller enkeltheten i forbandet som gjør det pent å se på.Når man blander mørtel, kan det ofte være vanskelig å få den helt riktige konsistensen, som både er smidig og behagelig å jobbe med.