Fugene er kronen på verket i arbeidet med fliser på vegger og gulv. Det er viktig for helhetsinntrykket at fugene er velutførte og jevne. De skal heller ikke sprekke fordi de er for smale og ikke fylt ordentlig ut.

Ved fuging i våtrom, og spesielt i et dusj-hjørne, skal hjørnefuger og fuger mellom vegg og gulv utføres med elastisk fugemateriale, slik at bevegelse mellom veggene ikke får fugene til å slå sprekker. Derfor er det viktig at hjørnefugene holdes åpne og ikke forurenses mens flatene fuges med sementbasert fugemasse.