Video
Lett
Vanskelig

Det er rørende enkelt å reparere en løs mørtelfuge, uansett om du har erfaring med murerarbeid eller ikke. Løs puss krafses ut, litt mørtel røres opp, stedet fuktes, mørtelen fylles i, og området trekkes sammen med en pensel.

PROBLEM

Den gamle mørtelfugen er sprukket og mangler noen steder.

LØSNING

All løs puss fjernes, og en frisk mørtel trykkes godt inn i fugen – så enkelt er det.

SLIK SKIFTES FUGEN:

1. All løs puss fjernes fra fugen

med hammer og meisel. For å unngå at den nye fugen blir ødelagt av de samme bevegelsene som den gamle, er det ofte en god idé å sette karmen bedre fast i muren med ekstra karmskruer og friske kiler.

2. Med en pensel og litt vann

rengjør du området for støv og skitt. Sprekken fuktes før du trykker inn ny mørtel, da binder den bedre. Den fester i sidene – i bunnen trykkes den mot utstoppingen. Er det mer enn 15-20 mm inn, stapper du inn mineralull.

3. Fyll mørtel i fugen

Mørtelen blandes i et spann til den er som fast grøt. Bruk gjerne blandevisp på en bormaskin. Den har godt av å bli rørt 10-15 minutter. Legg litt på et pussebrett, hold det under stedet, og fyll fugen litt om gangen med en fugeskje.

4. Trykk fugen godt inn

og avslutt med å kjøre et par ganger over med den fuktige fugeskjeen i lange strøk. Da får du en glatt fuge, med så jevn overgang som mulig til den gamle fugen.

5. Vask med rent vann

på en myk pensel når fugen er hard. Jo før, desto lettere renser du kalk av stein og treverk, og desto lettere sløres overgangen til den gamle fugen. Men vent så lenge at du ikke vasker bindemiddelet av den nye mørtelen.