Når mørtelen mellom mursteinene faller ut, kan vann trenge inn i fugene. Når frosten etterpå kommer, utvider vannet seg – og skaden blir verre. I verste fall blir selve mursteinene ødelagte. Når fugene blir porøse, suger de vann. Det koster varme å tørke dem igjen, og dette tas gjerne fra den vanlige boligoppvarmingen. Det er altså gode grunner til å skifte ut de svake fugene, selv om det er et nokså støvete prosjekt.