Lett
Vanskelig

Da dette huset ble bygget, var det vanlig å ha dør mellom alle rom. Bakgrunnen var et ønske om å kunne stenge av mellom rommene i fyringssesongen, slik at fyringen kunne reduseres. Nå ønsker de fleste jevn varme i alle oppholdsrom, og dørene står som regel bare åpne. Derfor er det nærliggende å fjerne døren, og i stedet lage en bred åpning, da døren uansett bare er i veien.