Det skal brukes en balje med mørtel, murstein og ei bøtte vann. Mørtelen skal stå i midten, omgitt av stein og vann.

Som en tommelfingerregel plasseres baljen med mørtel to fotlengder fra det stedet hvor det skal mures. Under arbeidet står mureren mellom murverk og materialer, og behøver på den måten stort sett ikke å flytte på føttene.

Skal det utføres et større murverk, har man tilsvarende flere baljer med mørtel og paller med stein.

Selv på dette lille stykket murverk vil mureren ha to grupper materialer: Én ved hjørnet og én på den lange siden.

Kunsten er å plassere materialene så tett på arbeidsstedet at man må flytte dem så lite som mulig, og uten at de står i veien under arbeidet.

Vateret har for øvrig sin faste plass liggende på tvers av baljen med mørtel. Ved å innrette arbeidsstedet riktig, blir selve murearbeidet mer effektivt.