På den måten får man litt ekstra tid til å justere dem. Som vi skal vise her, er det nemlig mange retninger som skal kontrolleres før hjørnesteinen ligger riktig.

Når hjørnesteinen er lagt, er det viktig å kontrollere at den ligger korrekt i forhold til resten av murverket. Til dette bruker mureren vateret. Først ser han til at hjørnesteinen ligger loddrett, så den flukter med de underliggende hjørnesteinene.

Deretter kontrolleres det at den er i vater med den motsatte hjørnesteinen. Endelig skal den flukte på løpersiden med skiftet under. Det samme gjentas på hjørnesteinens andre side.

Når hjørnesteinen er på plass, settes muresnoren på, og skiftet mures opp. Jo mer nøye man er med hjørnesteinene, desto bedre utgangspunkt har man for et helt rett murverk.