En av de viktigste tingene er at du har orden i bøtta med flislim. Uten streng orden vil du raskt ha lim ut overalt. Allerede når du blander flislimet, gjelder det å være nøye. Legg merke til hvordan flisleggeren svinger den 25 kg tunge posen mellom knærne sine, så han lettere har styr på den.

Flisleggeren har alltid en bøtte med vann stående ved siden av seg, så når han er ferdig med å bruke vispen, vaskes den av i bøtta med det samme. I selve bøtta med lim starter flisleggeren med å skrape limet av sidene.

Legg merke til at idet han skraper skjeen rein på den ene siden av bøtta har han automatisk valgt den motsatte siden til hank-side. Hanken skal deretter alltid legges til denne siden, mens skjeen skal skrapes av på den andre siden.

På den måten kommer det sjelden lim på hanken. Hvis det først gjør det, vil flisene raskt bli tilsmusset. Når siden i bøtta er vasket rein, har mureskjeen sin faste plass her, når den ikke blir brukt. Når flisleggeren jobber med flis, har han alltid en bøtte vann stående med noe verktøy.

Det er en god idé å ha en 6 mm fugeskje, en radiatorpensel, en liten kost samt en svamp. Hver gang flisleggeren har smurt på lim, vasker han rein tannsparkelen og henger den tilbake på bøtta.

På tilsvarende måte vaskes resten av verktøyet av hver gang det har vært lim på det. Er du i stand til å holde denne strenge orden på verktøy og redskap, vil du oppleve at du både sviner mindre og oppnår et bedre faglig resultat.