Legg en murstein på tvers av murverket, ovenpå den ene endesteinen i skiftet. Med en løkke festes snoren og trekkes over til den andre endesteinen. Her snøres snoren rundt steinen, så den ikke gir seg.

Man kan eventuelt legge en stein ovenpå snoren, så løper den ingen steder.

De to steinene med snoren justeres inn, så snoren flukter med forkanten av murverket. På den måten er man sikker på at steinene som mures i både får den riktige høyden og flukter med resten av murverket.