Bruker man en blyant eller en kulepenn, er det umulig å se streken. Flisleggeren har et godt råd for å lage en synlig strek. En rissepenn kan lett streke opp på en granittstein, men selv en rissepennstrek kan være vanskelig å se.

Hvis flisen får vann – som den gjør når man skjærer ut med en våtskjærer – så er streken nesten umulig å se. For å unngå at skjærestreken forsvinner, tydeliggjør flisleggeren streken ved først å risse og deretter streke opp risset med en fargeblyant.

Fagmannen anbefaler å bruke en rød farge. Den ses tydelig. Særlig hvis man jobber med mørke fliser. Man kan også bruke malertape, så man unngår helt å risse i flisen.

Når malertapen er satt på flisen, er det lett å lage en strek med en blyant på tapen.

Malertapen sitter så godt fast på flisen at det uten problemer kan skjæres langs blyantstreken med for eksempel en våtskjærer. nMed dette tipset kan du alltid se oppstrekingen din på blanke fliser.