Siste leksjon i kurset vårt om porebetong handler om noen av de mange litt mer spesielle mulighetene du har når du bygger med porebetong. En av de mer kjente er buen over døråpningen. Noen liker den, andre setter slett ikke pris på den. Men den kan også brukes andre steder enn bare over døråpninger. Som det går fram av bildet til høyre, kan buer også brukes som dekorasjon i forbindelse med hyller. En annen mulighet er de spesielle buede elementene som for eksempel brukes hvis du vil lage en rund dusjnisje. Endelig er det innervegger til fuktige kjellere. Metodene har du allerede lært i de foregående leksjonene.