Lett
Vanskelig

Det kan være sjarmerende at kantene på flisene ikke er snorrette. Men de fleste vil foretrekke at flisene sitter rett når de plasseres på veggen. Når du skal sette opp ujevne fliser slik at de ikke blir sittende skjevt i forhold til hverandre, er trikset at du bare skal bruke ei snor langs de vannrette linjene. Loddrett rettes flisene inn på øyemål. Å prøve med ei snor til de loddrette fugene nytter ikke – og resultatet ville bli fliser som satt hulter til bulter. Hvis de vannrette linjene holdes rette, og ujevnhetene på flisene begrenses til de loddrette fugene, blir det ferdige resultatet fint – og så rett som bare mulig.