Bærevegg

Du skal vite hva du gjør når du lager hull i en bærevegg. Du kan risikere å totalskade huset og komme stygt til skade selv, hvis du ikke gjør ting riktig.

Det er fornuftig å ha respekt når det handler om å slå hull i en vegg eller å utvide et eksisterende dørhull. For griper du bare fatt i en slegge og banker løs, risikerer du å totalskade huset. I verste fall kan du også komme til å skade deg selv.

Helt grunnleggende skal du ikke gjette på om en vegg er bærende eller ikke, og hva som i så fall skal til for å stabilisere den hvis du vil banke hull i den. Det skal du alliere deg med en ingeniør eller en annen kyndig fagperson for å konstatere og beregne.

Men når du er sikker på hva som skal til for å sikre veggen, er ikke selve jobben særlig komplisert. Det handler om å understøtte veggen mens du jobber, og deretter få lagt inn en armert overligger over det dørhullet du lager eller utvider.

Her utvider vi en smal terrassedør til en dobbeltdør. Det betyr mye ekstra dagslys inn i huset og en bedre sammenheng mellom stuen og terrassen.

Men før lyset kan strømme inn gjennom glassdørene, skal deler av veggen fjernes i begge sider av det eksisterende dørhullet av hensyn til symmetrien. Deretter skal murverket pusses opp igjen, før vi kan lage en ny lysåpning og sette i den nye døren.

Jobbben krever voldsomt verktøy, som skaper mye støv og støy. Hørsel og helse skal derfor ivaretas med vernebriller, maske, hansker og hørselvern.

Les også om hvordan du fjerner en hel bærevegg.

Bærevegg

FØR: Den gamle hagedøren var utett og dårlig isolert. Den slapp heller ikke inn mye lys i huset.

ETTER: Dørhullet er utvidet like mye til hver side, slik at den dobbeltfløyede terrassedøren er plassert rett over øverste trinn på trappen. Den slipper masse lys inn i huset.

Last ned byggeveiledningen og kom trygt i mål

I byggeveiledningen viser vi deg, trinn for trinn, hvordan du lager hull i en bærevegg. Du kan se hvordan du:

  • Understøtter veggen
  • Streker opp til det nye hullet
  • Legger på plass en armert overligger
  • River ned det gamle murverket
  • Monterer dørkarmen
  • Setter på utforinger og karmlister