Først må det tegnes opp hvor mye som skal hugges av hellen. Her vil vi hugge bort 5 cm. Det er viktig å finne meiselens støttepunkt, dvs. at den hviler på begge kanter.

Deretter vippes meiselen en liten tanke, så den ene kanten ligger nøyaktig på streken. Man slår nemlig bare med den ene kanten av jernet. For ikke å ødelegge kanten på hjørnet, slår fagmannen et enkelt slag på kanten av hellen i forlengelse av streken.

Deretter slår han så hjørnet av i en 45 graders vinkel, før han slår langs oppstrekingen. Underlaget må være helt plant, så hellen ikke vipper. Og når det slås, skjer det med et hardt slag, slik at hellestykket slås av.

Når fagmannen har nådd nesten gjennom hellen, starter han fra den andre enden. Igjen slås det på den smale kanten for å beskytte hjørnet, før han slår av det siste.

Nå når hele kanten er slått av, vil det fortsatt være noen småbiter som stikker ut i forhold til kanten. De skal naturligvis også slås av. Til det benytter steinleggeren en vanlig meisel. Denne teknikken kan brukes som alternativ til vinkelsliperen, som både bråker og støver.