Steinleggeren bruker et spett som løftestang når han skal ta opp steinene. Hellene her sitter veldig tett sammen, og det kan være vanskelig å bare ta opp en enkelt stein.

Steinleggeren bruker derfor en slager til å slå forsiktig på de omkringliggende steinene og på den måten bare løsne de steinene vi skal ha opp. Når alle steinene i raden er fjernet, bruker steinleggeren spettet til å frese en renne ned i grusen der vannslangen skal ligge.

Deretter fjerner han grusen med hendene, før han legger slangen ned i rennen. Vi vil ha slangen til å gå opp ved risten, så vi er nødt til å slå et lite hjørne av belegningssteinen. Det gjør steinleggeren med en vanlig meisel.

Nå kan steinen legges helt opp til risten. Og resten av steinene kan legges på plass. Lengre bort, hvor steinene satt meget stramt, kan det være nesten umulig å få steinen ned igjen, men her fjerner steinleggeren bare enda en rad med stein.

På den måten er det lettere å få steinen på plass. Steinleggeren legger to stein i om gangen, og slår dem så på plass med en tredje stein. Når de siste steinene er blitt lagt på plass, må steinene komprimeres med en klubbe og bankekloss.

Til slutt feies det fugesand ned i alle fugene. Den stygge hageslangen er ikke bare blitt skjult, den er dessuten fjernet fra terrassen så den ikke lenger ligger i veien.