Først fjerner steinleggeren en smågatestein med et spett. Det gjør det nemlig mulig å få spettet inn under hellen og bruke den som løftestang.

Den ødelagte hellen kan nå lett fjernes. Resten av smågatesteinene fjernes også, så det er litt plass til å jobbe. Steinleggeren fyller litt ekstra grus i hullet og fordeler det jevnt med skuffen. Hellen skal nå legges ned. Steinleggeren setter hellen på kanten av den eksisterende hellen.

Det er viktig at den nye hellen presses inn mot den eksisterende mens den legges på plass. På den måten blir fugen mellom de to hellene så liten som mulig.

Når hellen er lagt, presses den ned i grusen med et spett, inntil den er på nivå med de andre hellene. Smågatesteinene legges likeså på plass igjen. Det feies grus ned i fugene, før man komprimerer smågatesteinen.

Til slutt fylles det etter med fugesand, som fordeles i fugene. Den gamle ødelagte hellen er nå skiftet ut med en flott ny én, som kan holde i mange år.