Man starter med å fjerne grusen i hullet. Det må fjernes så mye at det passer med høyden på de eksisterende steinene pluss litt ekstra, så det er plass til noe litt finere grus.

Steinen som ligger opptil hullet, er en spesiell type man bare bruker ute i kantene. De må derfor tas opp og senere legges i der hvor den nye kanten skal gå. Man kan enten bruke en løftestang eller en vanlig spade til å ta opp kantsteinen.

Når steinene er fjernet, fyller steinleggeren grus i hullet og fordeler den jevnt med skuffen. På et så lite areal som her vil det ikke lønne seg å leie en vibrator. I stedet stamper steinleggeren området med føttene. Nå skal bunnen rettes av, her vil vi gjøre bruk av hellene på begge sider av hullet.

For å kunne gjøre det, må vi ha tilpasset et plankebord som kan være nede i hullet. På begge sider skjæres det ut en bit som er 7,5 cm høy. Det passer med at en stein er 8 cm, og så er det litt ekstra når steinen skal komprimeres til slutt.

Bordbiten er nå tilpasset, så man kan kjøre på hellene på begge sider og samtidig trekke av sanden slik at man får den samme høyden i hele hullet. Steinleggeren sørger for at det er rikelig med grus før han begynner å trekke av. Når han er framme ved enden av hullet, fjerner han den overskytende grusen med hendene.

I den andre enden, hvor det ikke er heller på begge sider, bruker han en jernrive til å trekke av med. Steinenes fasong gjør at de bare kan legges i ett bestemt mønster.

Og da de eksisterende steinene ligger skjevt, er det ikke plass til første rekke med stein. Den må derfor vente til senere. De påfølgende er raskt lagt, da de bare skal legges tett opptil hverandre.

Når alle steinene er lagt, mangler steinleggeren fremdeles første rekke. Her er det nødvendig å tilpasse steinene med en meisel. Når steinene er tilpasset, kan de lett legges på plass med noen få forsiktige slag med en slager.