Steinleggeren lirker opp en stein med en liten meisel der hvor han vil ha stativet. Stativet skal stå nede i et hull, så her graver vi ut til hullet ved hjelp av et plastrør. Røret bankes ned i jorden og trekkes opp igjen, hvorpå det tømmes for jord.

Dette gjentas eventuelt et par ganger, til røret er på nivå med belegningen. Det legges grus utenom røret, akkurat som man ville ha gjort hvis man skulle ha lagt en vanlig stein. Steinen som steinleggeren tok opp tidligere skal nå tilpasses, så den kan legges ned rundt røret.

Det tegnes opp til utskjæringen, så det er plass til at røret kommer på midten av steinen. Til å bearbeide steinen bruker steinleggeren en vinkelsliper. Det bråker og støver mye, så det er nødvendig å bruke både hørsel- og pustevern. Først skjæres steinen over på tvers, så det bare er den delen vi skal ha tilpasset.

Det neste steinleggeren gjør er å skjære inn fra begge sider. Det skjæres ikke hele veien ned ennå, først skal nemlig den tverrgående streken markeres.

Det gjør steinleggeren ved å skjære ovenfra på steinen. Nå skjæres sidene helt gjennom. Det tverrgående snittet er for lite til at man kan komme til med vinkelsliperen, men fordi vi har skåret litt ned ovenfra, kan stykket bankes bort med en meisel.

Steinen er nå tilpasset, så det akkurat er plass til røret. Nå skal steinen legges på plass, men røret sitter litt skjevt, så steinleggeren er nødt til å rykke litt i det for å få plass til steinen. Den andre delen av steinen legges opptil hullet, og det strekes igjen opp til røret. Oppstrekingen fjernes med en meisel.

Steinleggeren slår inn fra siden og tar bare små biter om gangen. Nå legges steinen ned i hullet, og den passer perfekt. Steinen komprimeres med en klubbe og bankekloss.

Deretter feies det fugesand ned i fugene, og steinleggeren er spesielt nøye med å få sand ned rundt røret. Nå er hullet klart til tørkestativet, men det kan saktens brukes også til annet, eksempelvis en parasoll.