Selv i svak betong, lettere porøse murstein og Lecablokker, kan du effektivt og solid sette fast postkassen, tørkestativet eller noe helt annet. Du skal bare bore og lime.