En sammenføyning der du sager to trestykker rett av og skrur dem sammen i hjørnet, er ikke så sterk. Det gjelder også selv om du har ei relativt stor limflate, for limet på endeveden er ikke så holdbart. Men gjør du som vi viser her, kan en slik sammenføyning ofte være tilstrekkelig når belastningen ikke er altfor stor. Først må du bruke skruer som er lange nok. Minst 2/3 av skruene skal inn i endeveden, og du skal bore opp slik at treet ikke sprekker. Så skal du sikre sammenføyningen med trelim som du lar trekke litt inn i endeveden før du presser sammen flatene. Endelig kan du med fordel holde sammen hjørnene med hjørnetvinger mens du skrur. Det kan ellers være vanskelig å holde orden på de enkelte delene, og vinklene blir lett skjeve.