ENKELT: Når de første rekkene av klikkbord er på plass, går det fort. Rekke for rekke skal bordene bare klikkes og bankes på plass.

ENKELT: Når de første rekkene av klikkbord er på plass, går det fort. Rekke for rekke skal bordene bare klikkes og bankes på plass.

GJØR KLART FOR KLIKKGULVET
1. Gulvbordene legges i rommet i den siden du skal avslutte leggingen. De fleste gulvbord skal ligge et visst antall timer eller dager i rommet de skal legges i, slik at bordene kan akklimatisere seg.
2. Hvis det nye klikkgulvet legges på et gammelt gulv, må du ofte skjære av en bit nederst på omrammingen rundt dørene. Sag langs en avstandskloss med håndsagen eller en multikutter.
3. For å dempe trinnstøy, bør klikkgulvet legges på et støydempende underlag. Det rulles ut på hele gulvet.
4. Mål opp gulvet, så du kan planlegge hvordan klikkbordene skal legges. Skjøtene skal være forskjøvet – minst 25 cm fra rekke til rekke. Og stumpene i endene skal helst ikke bli under 10 cm.
5. De enkelte bordene skjæres enkelt og raskt til med en stikksag. Rette snitt på tvers av et bord kan skjæres til med håndsag, sirkelsag eller kapp-/gjærsag.

SMART METODE: LAG EN STREK

Når du har rullet ut det lyddempende laget, er det smart å lage streker du hele tiden kan bruke til å kontrollere om du har lagt klikkbordene helt rett.

En krittsnor gir deg raskt en strek å jobbe ut fra.

Har du en krittsnor, er det den enkleste måten å streke opp på, men du kan også streke opp langs et langt vater. Du kan også ”streke opp” med teip – da er markeringen enkel å se når du jobber.

Streken brukes til å måle ut fra.

SLIK LEGGER DU ET KLIKKGULV
1. Klikkgulvet skal ikke legges helt inntil veggene. Det skal være minst 1 cm mellom gulvbordet og veggen. Hvis du bruker faste avstandsklosser, endres ikke avstanden når du slår sammen bordene.
2. Bordene klikkes sammen to steder – i den ene enden og i én side. Når flere bord er satt sammen, slås de helt på plass med en hammer. Bruk en bankekloss av for eksempel et stykke gulvbord.
3. Ut mot veggen kan gulvbordene trekkes på plass med hjelp av et brekkjern. Bruk en trekloss til å beskytte veggen mens du presser.
4. Noen bord kan være litt vanskelige å klikke sammen – for eksempel når du skal legge det siste inn mot en vegg. Da kan det nederste av klikkskjøten fjernes, så bordene kan limes sammen i stedet.
5. Ved rør legges et løst bord helt inntil rørene, så du kan måle, streke opp og sage ut. Mellom røret og veggen legges et bord som limes fast til det bordet du har skåret til.
6. Det siste bordet skjæres til. Normalt kan det ikke klikkes på plass, så du må lime det. Limet legges som en tykk stripe på begge bord. Slå bordet på plass med et gulvjern – eller bruk brekkjernet.

TIPS: PASS PÅ FUKT

Skal du legge klikkgulvet på et støpt gulv – for eksempel i en kjeller – vil det ofte være nødvendig å legge en fuktsperre under gulvet. Fuktsperren skal dekke hele gulvet og et stykke opp på veggene.

På tegningen er fuktsperren lagt mellom to lag støydempende underlag, og sitter i spenn bak en avstandskloss bak fotlisten.