Det kan noen ganger være nødvendig å skjøte platestykker kant mot kant, for eksempel når benke platen er skråskjært, eller når blomsterbrettet under vinduet er smalere enn selve lysåpningen. Skjøten skal være sterk og usynlig, så det er en nøyaktig og sterk skjøt som kreves.