Fotlister kan forholdsvis enkelt settes sammen i et vinkelrett hjørne, kun ved å skråskjære to listelengder i 45 grader og sette dem sammen med gjæring, altså en skråskjøt. Men det er de færreste vegger som er så rette at de møtes i et helt vinkelrett hjørne. Derfor må listene rettes opp. Det er ingen vanskelig oppgave med en god kapp-/gjærsag, som kan snitte av ganske tynne skiver fra listene for å rette opp vinklene. Men likevel...