Lett
Vanskelig

Når du vil skyte en ny trapp opp gjennom et etasjeskille, blir du nesten alltid nødt til å sage bort noe av bjelkene. Da skal alle varsellamper tenne, og du bør søke råd og veiledning hos en byggesakkyndig eller ingeniør før du går videre i arbeidet. Bjelkene inngår i huskonstruksjonen, og ikke bare på den åpenbare måten: å bære tak og gulv i etasjedelet. De er også en del av det bærende og avstivende systemet til huset. Slikt skal vi lekfolk bare røre når fagfolk har fortalt oss hvordan vi gjenoppretter styrken rundt trappen. Det gjøres gjerne med det som kalles en utveksling. Og som du ser her, kan du ofte bygge den opp igjen selv, bare du får vite hvordan du skal gjøre det.