Mange møbler er satt sammen med en kombinasjon av plugger og beslag, slik at de kan tas fra hverandre igjen. Et skjøtebeslag består av en maskinskrue og en plugg med gjenger. Men vil du lage smarte skjøter som kan tas fra hverandre selv, kan det gjøres enklere: i stedet for skjøtebeslaget, kan du nemlig klare deg med en bolt med spennskive og mutter.

Det krever bare at du lager et hull på tvers i den ene delen. I hullet monteres mutteren og skiven. Deretter kan du komme til for å spenne sammen delene med en fast- eller pipenøkkel.

I dette eksempelet setter vi sammen et 21 x 140 mm bord og en 33 x 40 mm list. Det kan for eksempel være sargen og et bein til et bord.