Til bein på sagekrakken bruker fagmannen 6 stykker 16 x 73 mm furu, alle 120 cm lange, som han sager ut i 25 graders vinkel i begge ender, slik at de får et mål på 110 cm. Fra den spisse enden måler han opp 32 cm, og setter her et merke. Det settes også et merke som markerer midten av bordet, dvs 50 mm inne på det 100 mm brede bordet.

Det samme gjør han på enda et bord. Gjennom de to bordene borer han et 8 mm hull. De to bordene setter han sammen med 8 x 70 mm låsebolter, skiver og muttere. Bruk to muttere på hver bolt – en vanlig og en låsemutter – og dra dem godt til.

På samme måte setter han sammen de resterende fire bordene to og to. Legg alle beina likt opp, og mål så 30 cm fra den spisse enden. Her skal sargen, som holder beina sammen, plasseres. Sargen er av 16 x 73 mm furu, og har en lengde på 100 cm.Plassér sargen slik at den flukter med det ytterste beinet, og skru den fast med en enkelt rustfri skrue.

Skru deretter sargen fast til beinet på den andre siden – helt ut til kanten. Sagekrakken er nøyaktig en meter bred, og de midterste beina skal derfor plasseres 50 cm innpå fra begge sider. Sett inn en skrue i det venstre beinet. Kontrollér målene, og sett i en skrue til. Så kan sagekrakken vendes, og en sarg monteres på den andre siden. Sørg for å sette denne sargen fast i de beina som ikke er festet til sargen på den andre siden.

Like under sargen monteres en krok i hvert bein. Her har fagmannen et lite triks. Han bruker simpelthen en annen krok og en skrudrill til å skru i den første med. Det er ingen grunn til å ødelegge fingrene sine med å få den i.

Montér ytterligere en krok, snu deretter bukken rundt og montér de to siste krokene.I krokene settes det en galvanisert kjetting, og de to krokene på samme side bøyes sammen, slik at kjettingen ikke kan hoppe av. Nå er den sammenleggbare sagekrakken klar til å festes og stabiliseres med kjettingen. Stokken ligger sikkert og godt.