En konstruksjon av en rekke stolper og en toppsvill i grov dimensjon danner utgangspunkt for mange typer byggverk: uthus, carport, terrasseoverbygg eller tilbygg på huset eller hytta. For å få en solid konstruksjon, skal du sette sammen delene riktig. Her viser eksperten deg hvordan du får festet toppsvillen til stolpene, slik at det holder.