red stolpe

Det nederste stykket på stolpen skiftes ut med et friskt trestykke.

PROBLEM:

En av hjørnestolpene på uthuset mitt er råtten nederst, selv om den ikke står rett på bakken. Hvorfor skjer det?

LØSNING:

Det skjer sannsynligvis fordi bunnen på stolpen er plassert for nært mot bakken.

Dermed blir stolpen utsatt for vann som spruter opp når det regner. Fukten i den får stolpen til å råtne.

Erstatt den nederste delen av stolpen med en frisk bit, og sørg for at stolpen, så sant det er mulig, holder 10 cm avstand til bakken.

Trinn for trinn-guide til å redde stolper

Vi har laget en grundig trinn for trinn-veiledning til hvordan du skifter det råtne stolpestykket. Den finner du her: Slik redder du en råtten stolpe