Her er stålstenderen til skilleveggen satt opp, og tømreren starter med å måle avstanden til midten av røret. Den er her 37,3 cm. Deretter måles høyden fra gulvet og til midten av røret.

Den er 98,2 cm. Høyden 98,2 cm settes av på gipsplaten. Og avstanden inn til veggen på 37,3 cm avsettes, slik at de to strekene krysser hverandre. Rørets diameter måles med støtte av et bord.

Diameteren er 5 cm.De 5 cm avsettes midt på krysset med 2,5 cm til hver side både vannrett, loddrett og diagonalt. Nå er rørhullet markert, og med tømrervinkelen forlenger fagmannen hullets diameter. Med to parallelle streker han ut til kanten av platen.

Med en bladsag sager han inn til midten av det markerte hullet på begge sider. Tømreren skjærer deretter tvers over med en hobbykniv, så stykket lett kan brekkes og resten skjæres fri med kniven. Med hobbykniven skjærer han så vekk den resterende gipsen og skjærer hullet helt rent.

På det avsagde stykket skjæres det en runding. Det avlange hullet og det avsagde stykket skråskjæres. Gipsplaten kan nå settes opp og festes til stålstenderen.

Til støtte for det stykket med gipsplate som skal tette hullet mellom røret og veggen sager tømreren to 15 cm-stykker av et bord. Han streker 5 cm inn fra hver side på støtteklossene. Nå kan han sette på plass den første klossen.

Tømreren skrur et par treskruer i platen, slik at de kommer en anelse ut på den andre siden. De strekene han satte på klossen gjør at han nå kan se hvor den skal plasseres. På den måten er tømreren sikker på at skruene tar fatt i bordet.

På samme måte setter han på plass den andre klossen. Nå kan han montere det siste stykket med gips. Han setter lett i gipsskuene, setter stykket på plass og skrur det helt fast. Hullet er tettet, og platene klare til å bli sparklet.