Her skal vi for eksempel skjære over bjelken på 220 cm. Måler man først 2 meter med tommestokken, og deretter de 20 cm, har man to streker veldig nær hverandre, og kan lett ta feil.

Starter man derimot med de 20 cm og deretter 2 meter, er det ikke til å ta feil av. Med dette lille trickset sager man aldri mer feil på mål over 2 meter.