Her skal vi demonstrere krittsnoren mellom to vilkårlige punkter, så først avsettes det et mål på 67 cm i den ene enden av gipsplaten.På den andre siden avsettes det et mål på 64 cm.Krittsnoren festes ved det første merket på 67 cm.

Deretter spennes snoren ut over platen, og i den motsatte enden legges snoren ned til oppstrekingen. Legg merke til at snoren må være strammet ut.Man tar nå tak på midten av krittsnoren, som løftes og slippes med et lite smell ned på gipsplaten.

Nå er det avsatt en snorrett linje mellom de to punktene. Det overskytende krittet kan evt. blåses bort.En krittsnor er opptil 30 meter lang, så det er mulig å lage meget lange oppstrekinger.