Treet holder rett og slett ikke til det presset skruen gir, og resultatet er at bordet sprekker. Det kan man unngå ved å forbore, men skal man sette opp mange bord, gir det en masse ekstraarbeid.

Bruker du derimot en moderne skrue med fibercut, er du nesten sikker på et godt resultat, selv tett på endeveden. Skruens spiss har en langsgående rille, som nærmest borer seg gjennom treet og dermed skaper et hull i treet som minsker presset en vanlig skrue utsetter treet for.

Skruen med fibercut er samtidig mye lettere å skru i. Men hvor dypt skal skuene egentlig skrus i? Her har håndverkeren skrudd fire skruer i et furubord. Hvis skruene skal skrus i utendørs treverk, er det viktig at de sitter korrekt, da vann og fukt ellers får altfor gode vilkår.

Den første skruen er skrudd altfor dypt. Regnvann kan stå som en dam i skruehullet. Den neste er skrudd for lite i, noe som både er stygt og gir lett adgang for regn og fukt. På den tredje skruen flukter toppen av det buede skruehodet med treets overflate – og det er perfekt. Den fjerde skruen er også kommet litt for langt ned, og dessuten satt så langt ut at treet er sprukket.