Først avsettes høyden for hvor vasken skal henge. Her har vi valgt en høyde på 90 cm. Dette tegnes opp på baksiden av gipsplaten, da kryssfinérplatene skal settes fast bak på gipsplaten.

Det settes enda en strek 5 cm over den eksisterende streken, ettersom kryssfinérplatene skal sitte litt høyere enn selve vasken.For å unngå at kryssfinérplatene skal treffe stålstenderne, som sitter med 45 cm’s mellomrom, måles det nå opp og markeres hvor de vil være.

Den ene kryssfinérplaten settes opp til gipsplaten, og det avsettes et merke på den slik at den passer inn mellom de opptegnede stenderne.Streken tegnes opp og platen sages til, slik at den passer med oppmerkingen på gipsplaten.

Så sages enda en plate ut, maken til den første.Etter at man har saget i kryssfinerplatene, blir kanten fliset, og man får lett fliser i fingrene. Fagmannen har et lite knep. Med kanten av den ene platen skraper han på kanten av den andre, det fjerner de løse flisene.

Den første platen settes fast på det rette stedet med en skrutvinge. Deretter skrus den fast med 4-6 skruer fra forsiden av gipsplaten. Dette gjentas på den andre kryssfinerplaten. Senere, når vasken henges opp med monteringsskruene, vil kryssfinérplatene og de to lagene med gips utgjøre en ”sandwich-konstruksjon”.

Ettersom kryssfinérplatene fyller ut begge hulrommene mellom stålstenderne, er det nå mulig å plassere knekten akkurat der hvor man har lyst på forsiden av gipsplaten. Dette gjør det langt enklere å til slutt plassere håndvasken der hvor man gjerne vil ha den.

Gipsplaten og kryssfinérplatene skrues nå fast til stenderne. Når dette er gjort, kan man sette opp det andre laget med gips. Tømreren måler så ut høyden vasken skal sitte i.

Deretter bruker han et vater til å avsette høyden bortover hele gipsplaten. Et stykke av den kryssfinérplaten som ble saget av før brukes nå til å markere hvor forsterkningsunderlaget befinner sig inne i veggen. Platenes plassering tegnes opp på gipsplatene.

Det skrus et par ekstra skruer gjennom gipsplatene, slik at kryssfinérplatene også henger sammen med det andre gipslaget. Nå er det på tide å finne en plassering for håndvasken. Avstanden hvor knektene skal sitte måles på vasken og avsettes deretter på gipsveggen hvor vasken skal plasseres.

Når knektene skal settes fast, må man være oppmerksom på at skruene skal være så lange at de når helt gjennom begge gipslagene, samt minst 1 cm inn i kryssfinérplaten. Dermed utnytter man hele kryssfinérplatenes tykkelse og øker holdbarheden.

Det ene hullet på knekten markeres med en blyant, og den første skruen settes fast. Deretter kan man lett skru i de resterende to skruene. Det samme gjøres med den andre knekten. Etter å ha satt den første skruen i den andre knekten, sjekker tømreren om knektene er i vater.

Dermed kan man raskt endre på knekten hvis den sitter skjevt. Nå når man er sikker på at den andre knekten er riktig plassert, er det re å skru i de resterende skruene.

Så kan håndvasken settes på knektene og skrus fast nedenfra. Håndvasken sitter nå solid fast på gipsveggen. Metoden her kan også benyttes til andre tunge ting, som for eksempel en radiator. Ja, med denne oppbyggingen kan knektene faktisk bære vekten av en fullvoksen person.