Her markerer de profesjonelle pilefletterne først de to hjørnene hvor den høye siden av gjerdet skal være. Så borer de hull til stolpene med et bensindrevet jordbor. Mindre verktøy kan også saktens gjøre det.

Pålene banker de på plass med en stolpehammer. Den totale lengden mellom de to hjørnene er 4,5 m. Ut fra det målet kan pilefletteren beregne hvor stor avstanden skal være mellom de enkelte pålene. Avstanden mellom pålene avhenger av hvor kraftig pil du bruker.

Dette er en mellomklassepil med en diameter på cirka 2,5 til 3,5 cm i rotenden. Lengden mellom stolpene må derfor helst være mellom 50 og 60 cm. Her blir det 50 cm.

En tykkere eller tynnere pil hadde derfor betydd at pålene skulle stå enten med en større avstand eller tettere på hverandre.Bruker du de tykkeste pilegrenene, kan du nøye deg med helt opp til 1 meter mellom pålene, mens de tynneste krever mindre påler med helt ned til ca. 30 centimeters avstand.

Pålenes plassering markeres hele veien mellom de to stolpene, før den tredje hjørnestolpen slås på plass. De korte pålene skal ikke like dypt i jorda som de høye, og derfor kan de bare slås på plass.Vær nøyaktig med målene, og bruk et målebånd før du stikker pålene i jorda.

Høyden kan du justere ved hjelp av et vater. Samme framgangsmåte bruker du på de to siste sidene. Bruk eventuelt også en snor når du skal justere høyden på pålene. Pilefletterne tar igjen jordbor og stolpehammer i bruk når de største pålene skal i jorda.

Det er viktig at pålene kommer dypt nok ned i jorda, både for å kunne motstå vær og vind – og for bedre å kunne håndtere spenningene som oppstår i gjerdet når pilen blir flettet. Sjekk med et vater at pålene står noenlunde rett.

Det behøver ikke være 100 prosent i vater, da et pilegjerde likevel aldri vil få et helt ensartet uttrykk, ettersom de enkelte grenene varierer i størrelsen.Når alle stolpene er på plass, fordeler du pilen i tynne og tykke grener.

De tykke skal du bruke i bunnen og i toppen, og de tynneste i midten. Når det er gjort, er du klar til å flette gjerdet ditt. Husk alltid å begynne med å flette fra grenens tykke ende og bortover mot den tynne. Det kan være en god idé å ha en medhjelper til selve flettingen.

Det er også viktig at du ikke alltid fletter samme vei rundt gjerdet. Bestreb deg på å fordele de tynne og tykke endene jevnt over pålene. Når du har flettet cirka 4-5 lag med grener på gjerdet, må du bore hull i den nederste grenen ved hver påle.

Bor både på innersiden og yttersiden av gjerdet. Hver av de nederste grenene skal nå skrus fast til pålen. Det vil forhindre at de nederste grenene faller ned og kommer i kontakt med jorda – og dermed raskere råtner.

Skruene må ikke bores helt i bunnen, men bare langt nok inn til å holde grenen på plass. Deretter fortsetter flettingen som før. De overskytende delene av grenene kan du klippe av fortløpende med en grensaks.

Når du har nådd den planlagte høyden, skrur du på samme måte som før en skrue i alle de øverste grenene. På den måten unngår du at de øverste grenene ”hopper opp”.Når det er gjort, fortsetter flettejobben på det høye gjerdet.

Husk igjen å skifte retning innimellom, så tykkelsen på grenene blir pent fordelt. Når gjerdet er cirka 20-25 cm fra toppen av pålene, vikler du ståltråd rundt de tre ytterste stolpene. Endene av ståltråden vikler du godt fast.

Bruk deretter en kniv til å vikle ståltråden mellom stolpene sammen.Når du sikrer gjerdet slik, vil de mange grenene ikke skyve den ytterste pålen utover. Ståltråden fordeler dermed noe av trykket ut på de to andre stolpene, og holder den ytterste på plass.

Skyv ståltråden ned, og gjør det samme i den andre enden av gjerdet. Deretter dekker du ståltråden med enda en pilegren, og resten av gjerdet flettes ferdig. Stopp et par centimeter fra toppen av pålen, og skru på samme måte som tidligere fast de øverste grenene.

Pilefletterne bruker et vater for å markere endene på gjerdet. Overskytende grener sager de av med en håndsag. Likeledes klipper de av overskytende grener på midten av gjerdet. Når det er gjort – i begge ender – er gjerdet helt ferdig.