Det vanskeligste ved å lage denne enkle varianten er faktisk å lage hullene i den kraftige rundstokken. Det er nemlig ikke lett å bore hull rett gjennom en rundstokk. Derfor må fagmannen først bygge en «rundstokkholder».

Det gjør han av to 48 x 98 mm trebiter på 20 cm’s lengde. I de to trebitene må det bores 2 hull, som begge er en aning større enn den 45 mm rundstokken de skal holde. Bruk så denne klossen som mal til den andre. Legg dem nøyaktig over hverandre, og fest dem godt med en skrutvinge.

Bor bare en aning ned i den underliggende klossen, og plukk så av den øverste. Hold igjen drillen helt loddrett, og bor rolig gjennom den andre klossen. Spenn den deretter fast, finn midten både på langs og på tvers, markér og bor et hull gjennom. Her bruker vi et 10 mm spiralbor. Det samme gjøres med den andre klossen.

Før det skal bores hull i den kraftige rundstokken, er det viktig å få markert hvor hullene skal bores – ikke bare avstanden mellom dem, men også slik at hullene følger en rett linje oppetter stolpen. Det gjør håndverkeren ved hjelp av vateret, som han legger opp til rundstokken og streker en rett strek på stokken – fra topp til bunn. Fra rundstokkens topp markerer han så 3 cm ned på streken. Og deretter en markering for hver tiende cm.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Alt om espalier

Rundstokken plasseres i de to nye holderne, som spennes godt fast i høvelbenken. Streken på rundstokken føres opp på holderen. Så nå kan rundstokken trekkes fram langs streken, og man vil hele tiden være sikker på å få boret hullene riktig. Gjennom hullet i holderen kan man nå bore hullene i rundstokken helt nøyaktig i den lange streken og i den første markeringen, og deretter i de følgende 10 cm-markeringene.

Nå skal 10 mm-rundstokkene sages ut. Det gjøres best med en bakksag og i en gjærekasse. Legg tommestokken i gjærekassen, men pass på å ikke sage den over. Håndverkeren har valgt at den nederste tynne tverrpinnen skal være 20 cm, og de følgende deretter økes med 3 centimeter, slik at den øverste blir på 65 cm. Så det blir i alt 16 pinner å sage ut.

Før pinnene skal monteres på den tykke rundstokken, vil håndverkeren sage en spiss i den enden som skal i jorda. Spissen skal starte 10 cm oppe på rundstokken – og det markerer han så tydelig at han kan se oppstrekingen hele veien rundt.

Fra markeringen sager han først en fjerdedel skrått av stolpen ned mot midten. Deretter det samme fra den motsatte siden og til slutt fra de to siste sidene. Spissen er klar til å settes i jorda.

Men før det må de mange tynne rundstokkene på plass. Før håndverkeren monterer de tynne rundstokkene, legger han dem opp i rekkefølge etter lengden. Deretter streker han opp hvor langt de skal inn i den tykke rundstokken. Da den er 45 mm i diameter, streker han opp listene 22,5 mm fra midten. Når han så slår i de enkelte rundstokkene, kan han på markeringen straks se hvor langt hver enkelt skal inn.

Hvis rundstokkene har litt vondt for å gli inn, kan man slipe dem litt i enden eller gi dem en omgang lett smørespray. Den siste rundstokken er på plass, alle sitter fast, og de kommer til å sitte enda bedre fast, når espalieret plasseres ute. De tynne rundstokkene utvider seg nemlig ved den minste fuktighet, og kiler seg nærmest fast i den tykke rundstokken.

Nå er det bare å slå espalieret på plass og få plantet klematis, villvin, erteblomster eller noe annet som klatrer.